Nowoczesne aparamenty noclegowe w Swinoujściu ');
Nowoczesne aparamenty noclegowe w Swinoujściu
pl
pldeen

czytaj więcej

Regulamin

 

1. REZERWACJA ON LINE

 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji. 

 

2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE 

 • Po zapoznaniu się z ofertą Klient/Gość uzgadnia z  telefonicznie, pocztą elektroniczną szczegóły co do terminu oraz ceny wykonania usługi. W tym momencie następuje wstępna rezerwacja apartamentu 
 • Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem. 
 • W ciągu następnych 24 godzin Klient/Gość otrzyma  e-mailem potwierdzenie. Od tego momentu, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 2 dni (jeśli nie ustalono inaczej ) wpłacić zadatek  w wysokości ok.30% kosztu całkowitego pobytu, na podane konto bankowe. Kwota ta będzie stanowić zadatek  na wykonanie usługi wynajmu. 
 • W dniu otrzymania zadatku klient zostanie telefonicznie, lub e-mailem poinformowany o rezerwacji końcowej. 
 • Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku  może spowodować anulowanie wstępnej rezerwacji.
 • Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient/Gość wpłaci najdalej w dniu przyjazdu przelewem na konto lub gotówką.

 

3. ANULOWANIE REZERWACJI 

 • Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 • W przypadku anulacji do 30 dni przed terminem przyjazdu zadatek zostanie zwrócony.
 • do 14-30 dni przed terminem przyjazdu wpłacony zadatek zostaje zatrzymany.
 • W przypadku anulacji 14 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Gość ponosi koszty w wysokości 60 % kosztów zakwaterowania.
 • Przy anulacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulacji, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie.
 • Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Gość wskaże nowego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie. W takim przypadku Gość otrzyma zwrot wpłaconego zadatku.
 • Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę. 

 

3. CENA

    - pobyt w apartamencie ustalonej  ilości osób za jedną dobę .

    - koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie nadmierne     

    - opłata serwisowa  w wysokości 100 zł obejmuje sprzątanie końcowe, wymianę pościeli i ręczników dla każdego     

    - cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, 4 zł/osoba/dzień która jest płatna w dniu przyjazdu

 

4. PRZYJAZD I WYJAZD , KAUCJA 

 • Zameldowanie w lokalu następuje w godz. 14.00 - 2000 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 10.00.  
 • Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, jeżeli lokal jest dostępny.
 • Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 150 złotych. 
 • Prosimy o informację telefoniczną o przyjeździe ok. 30 min przed przyjazdem
 • Wyjazd gości powinien nastąpić do godz.1000 w  ostatnim dniu pobytu.Odbiór kluczy od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu w ostatni dzień jego pobytu.
 • Na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wys. 300 zł na poczet ewentualnych szkód w mieszkaniu.

 

 

5.POBYT

 • Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie.W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
 • W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. 
 • Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.